kr24,000

Kategori:

Beskrivning

Corroventa adsorptionsavfuktare för fast installation i krypgrunder, med en torrluftsmängd på upp till 300 m3/h. CTR 300TT2 har en av marknadens lägsta energiförbrukning.

CTR 300TT2 – Adsorptionsavfuktare specialkonstruerad för användning i krypgrunder där kraven är stora på robusthet, driftsäkerhet och livslängd. I CTR 300TT2 bibehålls våtluftflödet genom rotorn optimalt och konstant och därmed kapaciteten genom en särskild patenterad konstruktion. Den extra luftmängd som fås när luftflödet ut ur grunden varieras mellan 45 och 130 m3/h tas från den ingående processluften. Genom denna patenterade teknik ger CTR 300T T2 möjligheter till lukt- och radonsanering. Driftskostnaden bibehålls därmed låg oavsett hur stor luftmängden är ut ur grunden. Krypgrundsavfuktaren CTR 300TT2 är energimässigt en överlägsen maskin. Krypgrundsavfuktaren styrs med HomeVision bestående av en hygrostat som placeras i krypgrunden där förhållandena bedöms som lämpliga eller särskilt kritiska, och avfuktningen kan övervakas och styras via en trådlös kontrollpanel i bostaden.

NÅGRA FÖRDELAR MED CTR 300TT:
  • Styrs och övervakas med HomeVision (Obs! tillbehör)
  • Klarar grunder upp till 200 m3
  • Effektiv vid fukt-, lukt- och radonsanering
  • Har hög kvalitet och lång livslängd
  • Är energieffektiv och ger låga driftskostnader

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *